Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Idea Światowego Kongresu Kopernikańskiego

Idea Światowego Kongresu Kopernikańskiego

Wydarzenie zaplanowane z okazji 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika ukaże stan badań nad życiem i działalnością wybitnego astronoma, a także jego wpływem na rozwój nauki. Organizatorami Kongresu są: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie oraz Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk.

Wśród uczestników obrad znajdą się uczeni z polskich i zagranicznych instytucji naukowych. Obrady będą toczyły się od lutego do września 2023 roku w Toruniu, Krakowie i Olsztynie. W każdym z miast prowadzone będą sekcje tematyczne: do Krakowa zaproszeni zostaną ekonomiści, filozofowie oraz badacze historii tych dyscyplin; olsztyńskie obrady będą poświęcone biografii Kopernika, ze szczególnym uwzględnieniem jego wykształcenia i okresu warmińskiego w jego życiu; toruńska część Kongresu zgromadzi kulturoznawców, literaturoznawców i historyków sztuki zainteresowanych miejscem wielkiego astronoma w szeroko rozumianej kulturze pamięci, a także historyków astronomii i nauk medycznych.

Oficjalne otwarcie obrad zaplanowano na 19 lutego 2023 r. - w dniu 550. urodzin Mikołaja Kopernika.

Część krakowska podzielona zostanie na dwie sekcje: filozoficzną i ekonomiczną.

Pierwsza sekcja zatytułowana "The Copernican Heritage" (Dziedzictwo kopernikańskie) będzie składała się z trzech paneli:  

1. "Copernicus’s Influence: on the evolution of worldviews" (Wpływ Kopernika: o ewolucji obrazów świata): panel poświęcony wpływowi rewolucji kopernikańskiej na naukowy i potoczny obraz świata oraz dynamice przekształceń tych obrazów. W tym panelu wezmą udział filozofowie, historycy, antropologowie, teolodzy oraz literaturoznawcy.

2. "Revolutions in Science" (Rewolucje w nauce): panel poświęcony naturze rewolucji kopernikańskiej w nauce i, szerzej, wszelkim rewolucjom naukowym. W tym panelu udział wezmą filozofowie, naukoznawcy, historycy nauki i psychologowie.

3. "The Anthropic Principle" (Zasada antropiczna): panel poświęcony zasadzie antropicznej, po raz pierwszy sformułowanej podczas kongresu kopernikańskiego w 1973 r. W tym panelu wezmą udział filozofowie, kosmologowie i matematycy.

Punktem wyjścia dla sekcji drugiej, ekonomicznej, zatytułowanej "On Money" (Wokół pieniądza), będzie przypomnienie traktatu Mikołaja Kopernika "Monetae cudendae ratio", poświęconego wartości pieniądza oraz reformie monetarnej. Ten historyczny wstęp będzie stanowił asumpt dla dyskusji dotyczącej teraźniejszości i przyszłości polityki monetarnej, toczonej między wybitnymi uczonymi, ekonomistami-praktykami i przedstawicielami najważniejszych instytucji finansowych.

Celem będzie zainteresowanie szerokiego grona odbiorców tą tematyką i ukazanie jej historycznych wymiarów (w tym miejsca i roli dzieła Kopernika), a także pokazanie perspektyw na przyszłość́. Postać́ Kopernika będzie też obecna w tej debacie w innej roli – jako symbolu rewolucji w kulturze, a w tym przypadku – rewolucji w sposobie rozumienia polityki monetarnej.

Polecamy również
Podsumowanie Światowego Kongresu Kopernikańskiego

Podsumowanie Światowego Kongresu Kopernikańskiego

W Collegium Maius zaprezentowano portret Mikołaja Kopernika

W Collegium Maius zaprezentowano portret Mikołaja Kopernika

W <span lang="la">Collegium Maius</span> UJ odsłonięto tablicę upamiętniającą Mikołaja Kopernika

W Collegium Maius UJ odsłonięto tablicę upamiętniającą Mikołaja Kopernika

Światowy Kongres Kopernikański przynosi dalsze owoce naukowe

Światowy Kongres Kopernikański przynosi dalsze owoce naukowe