Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ŚKK w Krakowie

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

25 maja: 2. dzień Światowego Kongresu Kopernikańskiego w Krakowie

25 maja: 2. dzień Światowego Kongresu Kopernikańskiego w Krakowie

W programie drugiego dnia kongresu: wykład "T. Gresham, M. Kopernik czy N. Oresme? Z historii prawa gorszego pieniądza", panele dyskusyjne w części filozoficznej - "How Copernicus saw the world?", "Science and the evolution of worldviews", "Evolution or revolution: on progress in science", "The future of science" oraz w części ekonomicznej - "Fiscal-Monetary Policy Nexus", "Evolution of the International Financial System", "Korzyści z ustabilizowania i otwarcie polskiej gospodarki na wymianę", "O naprawie monety – od kopernikańskiej teorii pieniądza do współczesnych dylematów polityki monetarnej i fiskalnej w odpowiedzi na kryzys energetyczno-klimatyczny".

O godzinie 13.30 wykład zatytułowany "T. Gresham, M. Kopernik czy N. Oresme? Z historii prawa gorszego pieniądza" wygłosi prof. Mirosław Bochenek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Obrady kongesu odbędą się w Auditorium Maximum UJ przy ul. Krupniczej 33. Kontakt do organizatorów: krakow@copernicus2023.pl.

Wszystkie wykłady i debaty będą transmitowane poprzez kanał YouTube UJ live oraz stronę internetową www.uj.edu.pl.

PROGRAM PIERWSZEGO DNIA KONGRESU - 24 MAJA

PROGRAM TRZECIEGO DNIA KONGRESU - 26 MAJA

Regulamin ŚKK

więcej o

więcej o