Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Otwarcie Roku Mikołaja Kopernika w Uniwersytecie Jagiellońskim

Otwarcie Roku Mikołaja Kopernika w Uniwersytecie Jagiellońskim

Wykładem prof. Aleksandra Skotnickiego pt. "Kopernik w Krakowie. Kraków Kopernikowi", który został wygłoszony 26 stycznia w Librarii Collegium Maius UJ symbolicznie zainaugurowano krakowskie obchody Roku Mikołaja Kopernika organizowane z okazji przypadającej w 2023 roku 550. rocznicy urodzin wybitnego astronoma.

Ich kulminacją będzie Światowy Kongres Kopernikański, który zagości w trzech polskich ośrodkach uniwersyteckich najsilniej związanych z Mikołajem Kopernikiem – Toruniu, Krakowie i Olsztynie, ale wydarzenia uświetniające rocznicę zaplanowano w ciągu całego roku.

Mikołaj Kopernik, z urodzenia torunianin, swoje pierwsze kroki na drodze naukowej kariery postawił w Krakowie, w pierwszym i wtedy jedynym w Polsce uniwersytecie. Jak później miał powiedzieć – Toruń był jego kołyską, a Kraków siedliskiem nauki. Jego dalsze losy zawiodły go do Bolonii, Padwy i Ferrary, następnie Olsztyna, Fromborka, Lidzbarka Warmińskiego, przy czym w każdym z tych miejsc realizował się w różnych rolach – astronoma, medyka, ekonomisty, zarządcy, dowódcy wojskowego, ale to kilkuletni pobyt w ówczesnej stolicy potężnego państwa polskiego na trwałe zapisał się zarówno w jego życiorysie, jak i historii uczelni, miasta i kraju. Jego geniusz fetowany był w ciągu wieków na różne sposoby, przy czym im bliżej współczesności, tym objawiały się większe ambicje pozostawienia trwałego, fizycznego śladu tego świętowania.

Wykład prof. Skotnickiego przebiegał chronologicznie – od przybliżenia okoliczności przyjazdu braci Andrzeja i Mikołaja Koperników do Krakowa i ich relacji rodzinnych, poprzez opis historyczny ziem i władców polskich przełomu XV i XVI wieku, peregrynacje Mikołaja, aż po ślady, które po sobie pozostawił i nowożytne pomysły upamiętnienia jego obecności w różnych miejscach w Polsce i za granicą. Ważnym punktem  wystąpienia było zarysowanie historii recepcji idei kopernikańskich.

Prof. Skotnicki przypomniał, że w roku 1551, czyli 8 lat po śmierci Kopernika, astronom krakowski Hilary z Wiślicy, w oparciu o tablice Kopernika sporządził almanach astronomiczny. W latach 1578 – 1580 Walenty Fontana, matematyk, astronom, astrolog, lekarz, a także sześciokrotny rektor Akademii Krakowskiej, po raz pierwszy w świecie wykładał zasady systemu heliocentrycznego na katedrze uniwersyteckiej w Krakowie.

W kolejnym stuleciu, w latach 1615-1628, Jan Brożek - matematyk i profesor Akademii Krakowskiej udał się do Fromborka celem zebrania pism i pamiątek po Koperniku, efektem czego  było napisanie przez niego obszernego biogramu wielkiego astronoma.

Jeśli chodzi o materialne upamiętnienie Kopernika, to wskazać należy rok 1581, kiedy Marcin Kromer, kanonik krakowski, historyk i geograf, ówczesny biskup warmiński funduje w katedrze we Fromborku marmurowe epitafium poświęcone Kopernikowi. W 1822 roku  Sebastian Sierakowski, rektor UJ funduje pomnik Kopernika z czarnego marmuru w kolegiacie uniwersyteckiej św. Anny w Krakowie.

Szczegółowe rozważania doprowadziły słuchaczy wykładu do przełomu XIX i XX wieku, czasu wielkich jubileuszy, stanowiących formę manifestacji patriotycznych, niezwykle ważnych dla polskiego społeczeństwa ze względu na upokarzającą utratę niepodległości. Wiosną 1893 roku władze UJ podjęły starania o pozyskanie funduszy na namalowanie przez Jana Matejkę trzech obrazów, które miały zdobić aulę Collegium Novum. We wrześniu tego roku rząd w Wiedniu przeznaczył 30 tys. zł. na wykonanie przez artystę owych dzieł. Niestety, Matejko zmarł w listopadzie 1893 i wówczas prof. Marian Sokołowski, ówczesny kierownik Katedry Historii Sztuki, zaproponował Senatowi UJ przeznaczenie części tych funduszy na pomnik Kopernika, który miał stanąć na dziedzińcu Collegium Maius w okresie planowanego w roku 1900 jubileuszu 500-lecia odnowienia Akademii Krakowskiej.

Wykonanie projektu zlecono Cyprianowi Godebskiemu - mieszkającemu w Paryżu, znanemu polskiemu rzeźbiarzowi o międzynarodowej sławie. Uroczystości odsłonięcia pomnika, który  w czerwcu roku 1900 stanął na dziedzińcu Collegium Maius odbyły się pod patronatem wybitnych postaci Uniwersytetu Jagiellońskiego w tamtym czasie: Stanisława Smolki, Mariana Sokołowskiego, Kazimierza Morawskiego i Stanisława Tarnowskiego.

Niestety, w 1953 roku pomnik Kopernika został usunięty z terenu UJ i stanął u wylotu ulicy Gołębiej przy Collegium Witkowskiego. Decyzję w tej sprawie podjął ówczesny dyrektor Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Karol Estreicher. Pomnik miał być nieładny i przeszkadzał w organizowaniu na dziedzińcu Collegium Maius imprez masowych. Zbiegło się to także z remontem najstarszej części uniwersytetu, podczas którego obiektowi przywrócono formę gotycką.

Spotkanie w Librarii zakończyło się spontaniczną debatą, którą wywołał pomysł przeniesienia z powrotem, po 70 latach, pomnika Mikołaja Kopernika z krakowskich Plant na dziedziniec Collegium Maius. Przewagę w  niej zdobyło gorące grono entuzjastów tego pomysłu, ale z sali padły też głosy apelujące o większą rozwagę i próbę uzgodnienia tej idei z opiniami historyków sztuki oraz nawołujące do respektowania niepozbawionej podstaw decyzji Karola Estreichera.

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Światowy Kongres Kopernikański przynosi dalsze owoce naukowe

Światowy Kongres Kopernikański przynosi dalsze owoce naukowe

Na UWM otwarto olsztyńską część Światowego Kongresu Kopernikańskiego

Na UWM otwarto olsztyńską część Światowego Kongresu Kopernikańskiego

Ostatni dzień obrad w krakowskiej części Światowego Kongresu Kopernikańskiego

Ostatni dzień obrad w krakowskiej części Światowego Kongresu Kopernikańskiego

Drugi dzień obrad Światowego Kongresu Kopernikańskiego

Drugi dzień obrad Światowego Kongresu Kopernikańskiego