Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kalendarz

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

wrzesień 2023

20230912
Poprzedni tydzień
Następny tydzień

Finał Światowego Kongresu Kopernikańskiego

Data: 12.09.2023 - 16.09.2023
Witryna internetowa wydarzenia: https://kopernik550.umk.pl
Finał Światowego Kongresu Kopernikańskiego

Ostatnia część obchodów Światowego Kongresu Kopernikańskiego kroczącego po Polsce, a także po mapie życia i profesji Mikołaja Kopernika odbędzie się w dniach od 12 do 16 września w Toruniu, gdzie na obrady przyjadą historycy, kulturoznawcy, literaturoznawcy, historycy sztuki, astronomowie i historycy astronomii oraz przedstawiciele nauk medycznych.

Po obradach ekonomistów, filozofów oraz badaczy historii tych dyscyplin w Krakowie, a także dyskusji na temat faktów z życia oraz ochrony zabytków z dziedzictwa Mikołaja Kopernika w Olsztynie, przyszedł czas na pochylenie się nad kolejną pulą tematów związanych z postacią słynnego naukowca. Toruńska częśc kongresu odbywać się  będzie w ramach sześciu sekcji tematycznych:

  1. Sekcja historii astronomii to konferencja pt. "Copernicus and Astronomy: Continuity, Reform, and Dissemination" ("Kopernik i astronomia: ciągłość, reforma i wczesna recepcja") organizowana przez Instytut Historii Nauki PAN. Jej celem jest przegląd stanu badań na temat astronomii przedkopernikańskiej, astronomii Kopernika i wczesnej jej recepcji. Złożą się na nią trzy panele: dziedzictwo astronomii Ptolemeusza i Tablic alfonsyńskich, astronomia Kopernika, wczesna recepcja astronomii heliocentrycznej. Więcej informacji o sekcji historii astronomii.
  2. Sekcja kulturoznawcza pt. "Mikołaj Kopernik w kulturze pamięci" ("Nicolaus Copernicus and Culture of Remembrance") została podzielona na trzy panele dotyczące: pamięci historycznej, literatury i teatru oraz sztuki. Więcej informacji o sekcji kulturoznawczej.
  3. Sekcja historii medycyny pt. "Podróże i nauka: edukacyjne podróże medyczne, transfer wiedzy i wymiana kulturowa w Europie Środkowej na przestrzeni wieków" organizowana w związku z  480. rocznicą wydania "De revolutionibus orbium coelestium" i "De Corporis Humani Fabrica Libri Septem" oraz w 550. rocznicę urodzin Kopernika, przygotowana została przez Niemiecko-Polskie Towarzystwo Historii Medycyny. Jej uczestnicy przeanalizują problematykę podróży medycznych w Europie Środkowo-Wschodniej od czasów wielkiego astronoma (który studiował medycynę w Padwie) po czasy nam współczesne. Więcej informacji o sekcji historii medycyny.
  4. Sekcja lekarska pt. "Od Kopernika do współczesności", której celem jest zaprezentowanie sylwetek najwybitniejszych lekarzy związanych z regionem kujawsko-pomorskim od XV do XX wieku. Konferencja organizowana jest przez pracowników Collegium Medicum UMK. Więcej informacji o sekcji lekarskiej.
  5. Sekcja nauczycielska pt. "Kopernik w XXI wieku - warsztaty z narzędzi przydatnych w nowoczesnej edukacji i popularyzacji nauk", która skierowana jest do nauczycieli, edukatorów i popularyzatorów nauki. Konferencja składać się będzie z warsztatów poświęconych tematom z zakresu nowoczesnej edukacji, m.in.: wykorzystania robotów podczas zajęć; wirtualnej rzeczywistości w edukacji; tworzenia gier planszowych; przygotowania escape roomu w pudełku; historii w edukacji; narzędzi online w edukacji. Więcej informacji o sekcji nauczycielskiej.
  6. Sekcja młodzieżowa pt. "Popularyzacja postaci i osiągnięć Mikołaja Kopernika w edukacji" jest organizowana przez Miasto Toruń, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy oraz Szkołę Podstawową nr 7 im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydarzenie stanowić będzie podsumowanie Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Mikołaju Koperniku skierowanego do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, projektu "Szkoła Przyjaciół Kopernika" oraz konkursu dla nauczycieli na scenariusz zajęć dotyczących Mikołaja Kopernika. Więcej informacji o sekcji młodzieżowej.

W czasie trwania Światowego Kongresu Kopernikańskiego w dniach 11-15 września 2023 r. odbędzie się również 41. Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego. W roku 2023 PTA obchodzi 100-lecie swojego istnienia. Więcej informacji o 41. Zjeździe Polskiego Towarzystwa Astronomicznego.

Udział w Światowym Kongresie Kopernikańskim jest bezpłatny, ale na większość wydarzeń obowiązują elektroniczne zapisy. Wyszukiwarka wydarzeń oraz wskazówki na temat procedury zapisów dostępne są pod adresem: https://kopernik550.umk.pl/pl/program.

Ponadto dla szerokiej publiczności będą dostępne trzy wykłady wygłoszone z okazji uroczystego otwarcia toruńskiej części Światowego Kongresu Kopernikańskiego oraz uroczystego zakończenia tegorocznych obchodów ŚKK. Podczas inauguracji wystąpią ks. prof. Michał Heller oraz prof. Andrzej Udalski z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego, zaś wykład zamykający przedstawi prof. Ewine van Dishoeck, była przewodnicząca Międzynarodowej Unii Astronomicznej. Wykłady transmitowane będą online na stronie UMK TV

Obchodom toruńskiej części Światowego Kongresu Kopernikańskiego towarzyszyć będzie szereg wydarzeń kulturalnych, takich jak wystawy czy koncerty, m.in. recital fortepianowy Mateusza Krzyżowskiego - laureata głównej nagrody XII Konkursu Pianistycznego im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy i nagrody specjalnej JM Rektora UMK. 

Światowy Kongres Kopernikański organizowany jest w 550. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika przez trzy uczelnie: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, a także Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk.

źródło: portal.umk.pl