Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Warto zobaczyć

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Skarbiec Kopernika

Skarbiec Kopernika

Tak zwany Skarbiec Kopernika znajduje się w Collegium Maius UJ. Skrywa obiekty przypominające o astronomie. Niektóre eksponaty przybliżają nieznane szerszemu gronu fakty związane z postacią wybitnego uczonego.

Wiek XV zaznaczył się w dziejach uniwersytetu krakowskiego bujnym rozwojem nauk matematyczno-astronomicznych. Wśród licznie przybywających do miasta studentów z kraju i z państw sąsiednich byli Mikołaj i Andrzej Kopernikowie. Na ścianie w pokoju widnieje kopia fragmentu listy immatrykulacyjnej z 1491 r., na której znajdziemy imiona braci. Studiowali oni na Wydziale Filozofii, zwanym też Wydziałem Sztuk Wyzwolonych.

Tak zwany Skarbiec Kopernika mieści się w części muzealnej Collegium Maius, funkcjonuje jako wystawa stała i przez cały rok jest dostępny dla zwiedzających.

Do wyjątkowo cennych przyrządów prezentowanych w tej sali należą dary profesora Marcina Bylicy z Olkusza: arabskie astrolabium z Kordoby (1054 r.) oraz zestaw trzech instrumentów z końca XV w.: astrolabium, torquetum oraz globus nieba. Darczyńca był nadwornym astrologiem i lekarzem króla węgierskiego Macieja Korwina w Budzie. Instrumenty przybyły do Krakowa w 1493 r., w czasie, gdy Mikołaj Kopernik był studentem uniwersytetu. Istnieje duże prawdopodobieństwo, iż mógł je widzieć.

Wśród ciekawych zbiorów w Collegium Maius jest np. oprawione w ramę zdjęcie Ziemi, wykonane z Księżyca, a podarowane Collegium Maius przez pierwszego człowieka, który stanął na srebrnym globie, Neila Armstronga. Amerykański astronauta ofiarował zdjęcie Collegium Maius podczas wizyty w Krakowie, z okazji 500. urodzin tego, który "wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię". Pod fotografią Armstrong napisał dedykację, określającą Kopernika "Gigantem".

W Skarbcu Kopernika zwiedzający obejrzą także faksymile manuskryptu Mikołaja Kopernika „O obrotach sfer niebieskich” (De revolutionibus orbium coelestium). Dzieło to Uniwersytet Jagielloński pozyskał od władz Czechosłowacji w latach 60. w drodze wymiany – Polacy przekazali południowym sąsiadom kilka dzieł znanego czeskiego pedagoga Jana Amosa Komeńskiego.