Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ŚKK w Krakowie

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Światowy Kongres Kopernikański. Część krakowska: 24- 26 maja

24 maja: Inauguracja krakowskiej części Światowego Kongresu Kopernikańskiego

24 maja: Inauguracja krakowskiej części Światowego Kongresu Kopernikańskiego

Uroczyste otwarcie krakowskiej części Światowego Kongresu Kopernikańskiego odbędzie się o godz. 10.00 w Auditorium Maximum UJ przy ulicy Krupniczej 33. Wykład inauguracyjny zatytułowany "Teoria względności Mikołaja Kopernika" wygłosi ks. prof. Michał Heller. W programie tego dnia zaplanowano ponadto dwie sesje plenarne: "Rewolucja i kryzys w nauce: nauka płynąca z przeszłości i spojrzenie w przyszłość" i "Rewolucja (kopernikańska) w ekonomii" oraz wykład prof. Michela De Vroey'a pt. "The ‘Empirical Turn in Economics’, A Copernican Turn or a Return of the Pendulum?"
więcej o 24 maja: Inauguracja krakowskiej części Światowego Kongresu Kopernikańskiego
25 maja: 2. dzień Światowego Kongresu Kopernikańskiego w Krakowie

25 maja: 2. dzień Światowego Kongresu Kopernikańskiego w Krakowie

W programie drugiego dnia kongresu: wykład "T. Gresham, M. Kopernik czy N. Oresme? Z historii prawa gorszego pieniądza", panele dyskusyjne w części filozoficznej - "How Copernicus saw the world?", "Science and the evolution of worldviews", "Evolution or revolution: on progress in science", "The future of science" oraz w części ekonomicznej - "Fiscal-Monetary Policy Nexus", "Evolution of the International Financial System", "Korzyści z ustabilizowania i otwarcie polskiej gospodarki na wymianę", "O naprawie monety – od kopernikańskiej teorii pieniądza do współczesnych dylematów polityki monetarnej i fiskalnej w odpowiedzi na kryzys energetyczno-klimatyczny".
więcej o 25 maja: 2. dzień Światowego Kongresu Kopernikańskiego w Krakowie
26 maja: 3. dzień Światowego Kongresu Kopernikańskiego w Krakowie

26 maja: 3. dzień Światowego Kongresu Kopernikańskiego w Krakowie

W programie ostatniego dnia kongresu znalazły się: wykład "The Anthropic Principle", dyskusje panelowe: "Is the Universe Fine-Tuned for Life?", "Prognozowanie makroekonomiczne. Teoria i praktyka", "Rewolucja cyfrowa i jej konsekwencje dla sfer finansowej i realnej gospodarki", dyskusje plenarne: "The Rational Universe" i "The Human Universe".
więcej o 26 maja: 3. dzień Światowego Kongresu Kopernikańskiego w Krakowie